Invitatie si agenda workshop-ului specializarii ECTS

Avem deosebita onoare să vă invităm la workshop-ul internațional Metode inovative de restructurare curricularăîn cadrul proiectului „Inovarea educației  universitare la nivelul ciclului de licență a viitorilor specialiști economiști în management și administrarea afacerilor pentru dezvoltarea durabilă a organizațiilor din România în economia bazată pe cunoaștere”, acronim INOVMAN, contract nr. POSDRU/156/1.2/G/136372,

Întâlnirea va avea loc în data de 12.12.2014, de la ora 10, la Facultatea de Economie și de Administrare a AfacerilorTimișoara, str. J.H. Pestalozzi, nr. 16, sala P11.    

Invitatie si agenda workshop-ului specializarii Management

Avem deosebita onoare să vă invităm la workshop-ul internațional Metode inovative de restructurare curriculară în cadrul proiectului „Inovarea educației  universitare la nivelul ciclului de licență a viitorilor specialiști economiști în management și administrarea afacerilor pentru dezvoltarea durabilă a organizațiilor din România în economia bazată pe cunoaștere”, acronim INOVMAN, contract nr. POSDRU/156/1.2/G/136372,

Întâlnirea va avea loc în data de 11.12.2014, de la ora 10, la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Timișoara, str. J.H. Pestalozzi, nr. 16, sala P02.    

Invitatie Workshop

Avem deosebita onoare să vă invităm la workshop-ul „Restructurarea inovatoare a curriculei educaționale – analiză feedback și corecții” în cadrul proiectului INOVMAN. Întâlnirea este subordonată obiectivului general al proiectului, de creștere a calității procesului de învățământ pentru studenții economiști de la ciclul de licență prin promovarea învățării centrate pe student, creșterea relevanței programelor de studii și dezvoltarea de curriculum adaptat standardelor Europene ale pieței muncii și necesităților de dezvoltare a societății bazate pe cunoaștere.

Întâlnirea va avea loc în data de 26.11.2014,  la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Timișoara, str. J.H. Pestalozzi, nr. 16,  sala ADM, astfel:

  • de la ora 10, prezentarea către studenți și cadre didactice a curriculei specializării Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor în vedere obținerii de propuneri de îmbunătățire a acesteia.
  • de la ora 12, prezentarea către studenți și cadre didactice a curriculei specializării Management în vedere obținerii unor propuneri de îmbunătățire a acesteia.

La dezbatere va participa echipa proiectului și sunt așteptați la dezbateri studenți și cadre didactice ale specializărilor Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor și Management.

Manager de proiect,
Prof. univ. dr. Nicolae Aurelian Bibu
Director departament Management
Universitatea de Vest din Timişoara

Pentru informații suplimentare despre dezbatere vă rugăm să ne contactați:
nicolae.bibu@e-uvt.ro, nicubibu@yahoo.com
diana.sala@e-uvt.ro, dianasala@yahoo.com

Workshop “Metode inovative de restructurare curriculară”

Avem deosebita onoare să vă invităm la workshop-ul “Metode inovative de restructurare curriculară” în cadrul proiectului „Inovarea educației  universitare la nivelul ciclului de licență a viitorilor specialiști economiști în management și administrarea afacerilor pentru dezvoltarea durabilă a organizațiilor din România în economia bazată pe cunoaștere”, acronim INOVMAN, contract nr. POSDRU/156/1.2/G/136372

Întâlnirea va avea loc în data de 12.09.2014, de la ora 10, la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Timișoara, str. J.H. Pestalozzi, nr. 16,  sala 306.

Dl. lector univ. dr. Marian Ilie va prezenta o prelegere cu privire la metodele inovative de restructurare curriculară.

Scopul workshop-ului este  dezvoltarea colaborativă a bazei metodologice pentru specializările Management și Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor prin integrarea inovatoare în cadrul noului curriculum a unor metode educaționale specifice folosite la nivel european, în vederea creșterii accesului la un învățământ de calitate a studenților economiști.

Vă așteptăm drag.
Prof. univ. dr. Nicolae Aurelian Bibu
Manager de proiect
Director departament Management
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
Universitatea de Vest din Timişoara

Invitatie workshop1