Newsletter – workshop 26.11.2014 pentru specializarea Management

În data de 26 noiembrie 2014, la ora 12, în sala ADM, din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor Timișoara, str. J.H. Pestalozzi, nr. 16, a avut loc workshop-ul “Restructurarea inovatoare a curriculei educaționale – analiză feedback și corecții” în cadrul proiectului „Inovarea educației  universitare la nivelul ciclului de licență a viitorilor specialiști economiști în management și administrarea afacerilor pentru dezvoltarea durabilă a organizațiilor din România în economia bazată pe cunoaștere”, acronim INOVMAN, contract nr. POSDRU/156/1.2/G/136372, pentru specializarea Management.

DSC_5710

La workshop au participat studenți și cadre universitare de la specializarea Management din cadrul FEAA Timișoara, echipa managerială a proiectului, experți pe termen lung și experți pe termen scurt ai proiectului.

Workshop-ul “Metode inovative de restructurare curriculară”

În data de 12 septembrie 2014, la ora 10, în sala 306, din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor Timișoara, str. J.H. Pestalozzi, nr. 16, a avut loc workshop-ul “Metode inovative de restructurare curriculară” în cadrul proiectului   „Inovarea educației  universitare la nivelul ciclului de licență a viitorilor specialiști economiști în management și administrarea afacerilor pentru dezvoltarea durabilă a organizațiilor din România în economia bazată pe cunoaștere”, acronim INOVMAN, contract nr. POSDRU/156/1.2/G/136372. , privind punctul de vedere al angajatorilor despre profilul specialiștilor, absolvenți ai specializărilor Management și Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, în societatea bazată pe cunoaștere.

La workshop au participat cadre universitare din cadrul FEAA Timișoara, echipa managerială a proiectului, experți pe termen lung și experți pe termen scurt ai proiectului.

Dl. lector univ. dr. Marian Ilie, expert pe termen lung în cadrul proiectului, coordonator dezvoltare curriculară, a prezentat o prelegere cu privire la metodele inovative de restructurare curriculară.

Principalele teme de dezbatere în cadrul workshop-ului au fost :

  1. Introducere în praxiologia curriculară
  2. Definirea sintagmei model de dezvoltare curriculară
  3. Exemple de modele de dezvoltare curriculară celebre
  4. Prezentarea modelului de dezvoltare curriculară ce va sta la baza acțiunilor de restructurare curriculară realizate în cadrul proiectului

Întâlnire dezbatere

În data de 10 iulie 2014, la ora 13, în sala P03, din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor Timișoara, str. J.H. Pestalozzi, nr. 16, a avut loc în prezența unor specialiști din cadrul FEAA și UVT, dezbaterea organizată în cadrul proiectului   „Inovarea educației  universitare la nivelul ciclului de licență a viitorilor specialiști economiști în management și administrarea afacerilor pentru dezvoltarea durabilă a organizațiilor din România în economia bazată pe cunoaștere”, acronim INOVMAN, contract nr. POSDRU/156/1.2/G/136372, privind punctul de vedere al angajatorilor despre profilul specialiștilor, absolvenți ai specializărilor Management și Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor,  în societatea bazată pe cunoaștere.

La întâlnirea cu conducerea FEAA și UVT a participat echipa managerială a proiectului și experți pe termen lung.

Obiectivul sesiunilor de focus grup desfășurate cu personalul cu funcții de conducere din FEAA și UVT a fost acela de a colecta informații relevante care să constituie temeiul unor decizii strategice de design curricular îndreptate în direcția valorificării abordărilor interdisciplinare, transdisciplinare și de colaborare interdepartamentală care să permită creșterea relevanței competențelor formate studenților prin programele de licență aferente specializărilor Management și ECTS în vederea unei inserții active pe piața forței de muncă a absolvenților.

Workshop-ul specializării Management

În data de 8 iulie 2014, la ora 17, în sala P11, din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor Timișoara, str. J.H. Pestalozzi, nr. 16, a avut loc în prezența unor specialiști invitați , manageri în diverse organizații, dezbaterea organizată în cadrul proiectului   „Inovarea educației  universitare la nivelul ciclului de licență a viitorilor specialiști economiști în management și administrarea afacerilor pentru dezvoltarea durabilă a organizațiilor din România în economia bazată pe cunoaștere”, acronim INOVMAN, contract nr. POSDRU/156/1.2/G/136372, privind punctul de vedere al angajatorilor despre profilul specialistului absolvent al specializării Management,  în societatea bazată pe cunoaștere.

Workshop-ul specializării ECTS

În data de 7 iulie 2014, la ora 17, în sala P03, din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor Timișoara, str. J.H. Pestalozzi, nr. 16, a avut loc în prezența unor specialiști invitați din domeniul turismului, comerțului și a serviciilor, dezbaterea organizată în cadrul proiectului   „Inovarea educației  universitare la nivelul ciclului de licență a viitorilor specialiști economiști în management și administrarea afacerilor pentru dezvoltarea durabilă a organizațiilor din România în economia bazată pe cunoaștere”, acronim INOVMAN, contract nr. POSDRU/156/1.2/G/136372, privind punctul de vedere al angajatorilor despre profilul specialistului absolvent al specializării Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor,  în societatea bazată pe cunoaștere.