Invitatie si agenda workshop-ului specializarii Management

Avem deosebita onoare să vă invităm la workshop-ul internațional Metode inovative de restructurare curriculară în cadrul proiectului „Inovarea educației  universitare la nivelul ciclului de licență a viitorilor specialiști economiști în management și administrarea afacerilor pentru dezvoltarea durabilă a organizațiilor din România în economia bazată pe cunoaștere”, acronim INOVMAN, contract nr. POSDRU/156/1.2/G/136372,

Întâlnirea va avea loc în data de 11.12.2014, de la ora 10, la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Timișoara, str. J.H. Pestalozzi, nr. 16, sala P02.    

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității procesului de învățământ pentru studenții economiști de la ciclul de licență prin promovarea învățării centrate pe student, creșterea relevanței programelor de studii și dezvoltarea de curriculum adaptat standardelor Europene ale pieței muncii și necesităților de dezvoltare a societății bazate pe cunoaștere.

Scopul workshop-ului este inovarea curriculară a specializării Management. În acest sens vor avea loc discuții, dezbateri între cadrele didactice din cadrul FEAATimișoara și invitați. La workshop participă și profesor emerit dr. Francesco FORTE de la Universitatea Sapienza din Roma, Italia care va împărtăși din bunele practici ale acestei prestigioase universități europene. Vor fi prezentate cele mai semnificative aspecte ale bunelor practici în domeniul inovării curriculare reieșite în urma schimbului de experiență cu colegi din două universități londoneze (University College London, Metropolitan University London), Universitatea Sophia Antipolis din Nisa, Franța, Universitatea Catolică din Leuven, Belgia și Universitatea Europeia din Lisabona, Portugalia.

 

Agenda evenimentului

 

10.00 – 10.15 Sosirea și înregistrarea invitaţilor Înmânarea materialelor de promovare, a mapelor de presă etc.
 10.15 – 10.30  Prezentarea proiectului:prof. univ.dr. Nicolae Aurelian BIBU – Manager de proiect
10.30 – 11.00 Prezentare bune practici – Universitatea Sapienza din Roma, Italia prof. emerit dr. Francesco FORTE
11.00-11.25 Bune practici educaționale internaționaleprof.univ.dr.Bibu Nicolae, lect.univ.dr. GolețIonut, conf.univ.dr. Valentin Munteanu, conf.univ.dr.Brancu Laura, conf.univ.dr. Pantea Marius
11.25 – 11.45 Inovare curriculară la specializarea Managementconf.univ.dr. Valentin MUNTEANU – Expert pe termen lung – coordonator implementare specializare Management
11.45 – 12.15 Discuții, dezbateri, propuneri
12.15 – 12.30  ConcluziiServicii catering 

La dezbatere participă echipa proiectului, cadre didactice ale specializării Management, reprezentanți din echipa managerială a UVT precum și invitați din conducerile unor instituții de învățământ superior din țară unde există specializarea Management.

Vă așteptăm la dezbateri!

 

Trackback from your site.