Newsletter – workshop ECTS -12.12.2014

În data de 12 decembrie 2014, la ora 10, în sala P11, din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor Timișoara, str. J.H. Pestalozzi, nr. 16, a avut loc workshop-ul internațional „Metode inovative de restructurare curriculară în cadrul proiectului „Inovarea educației  universitare la nivelul ciclului de licență a viitorilor specialiști economiști în management și administrarea afacerilor pentru dezvoltarea durabilă a organizațiilor din România în economia bazată pe cunoaștere”, acronim INOVMAN, contract nr. POSDRU/156/1.2/G/136372, pentru specializarea Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor.

În cadrul workshop-ului au avut loc discuții, dezbateri între cadrele didactice și studenți din cadrul FEAA Timișoara și invitați. La workshop au participat invitați externi și invitați din conducerile unor instituții de învățământ superior din țară unde se organizează cursuri pentru specializarea Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor. Alături de aceștia au participat studenți și cadre universitare de la specializarea Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor din cadrul FEAA Timișoara, echipa managerială a proiectului, experți pe termen lung și experți pe termen scurt ai proiectului.

D-na conf. univ. dr. Diana SALA, managerul executiv al proiectului a prezentat proiectul, evidențiind realizările obținute și obiectivele asumate pentru acțiunile viitoare.

D-na lect. univ. dr. Manuela PARDO-del-VAL de la Universitatea din Valencia a vorbit despre modul de organizare și desfășurare a învățământului superior din Spania și cu precădere despre modul în care specializarea Turism este organizată în cadrul universității din Valencia.

D-na conf. univ. dr. Carmen BĂBĂIȚĂ, expert pe termen lung – coordonator implementare specializare ECTS a prezentat în continuare planurile de învățământ ale acestei specializări, evidențiind elementele de noutate introduse.

Au fost prezentate concluziile desprinse din rapoartele internaționale realizate în urma vizitelor la șapte universități europene din luna octombrie 2014.

Pe marginea informațiilor prezentate au avut loc discuții, dezbateri menite să lămurească anumite aspecte care ar putea conduce la îmbunătățirea curriculei specializării Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor.

Trackback from your site.