Vizita la Universitatea Metropolitan din Londra

În perioada 5.10.2014-11.10.2014 o echipă formată din doi experți în cadrul proiectului împreună cu rectorul UVT și un cadru didactic din echipa managerială a UVT au participat la o întâlnire de lucru la London Metropolitan University .

Membrii echipei au fost următorii:

 • prof. univ.dr. Marilen Pirtea – rector UVT;
 • conf. univ. dr. Săcui Violeta – expert pe termen în cadrul proiectului INOVMAN;
 • lect. univ. dr. Ionuț Goleț – expert pe termen în cadrul proiectului INOVMAN;
 • conf. univ. dr. Dan Lucheș – director Departamentul pentru Managementul Calității, UVT.

London Metropolitan University, cunoscută în mod obișnuit ca London Met, a fost înființată în anul 2002 prin fuziunea a două universități: Universitataea de Nord din Londra (inițial, Politehnica din Nordul Londrei înființată în 1896) și Universitatea Guildhall din Londra (inițial Politehnica din Centrul Comercial al Londrei, înființată în 1848).

London Metropolitan University cuprinde patru facultăți printre care se numără Facultatea de Afaceri și Drept (Faculty of Business and Law). Celelalte trei facultăți din cadrul universității sunt Facultatea de artă, arhitectură și design ( The Cass Faculty of Art, Architecture and Design), Facultatea de Științe și Calculatoare (Faculty of Life Sciences and Computing) și Facultatea de Științe Socio-Umaniste (Faculty of Social Sciences and Humanities). În septembrie 2014 universitatea număra 16.000 de studenți și 1.600 de angajați și se afla pe locul 121 în University League Table.

Facultatea de Afaceri și Drept încorporează următoarele domenii de studiu:

– Contabilitate;

– Management în aeronautică;

– Bănci și Finanțe;

– Managementul Afacerii;

– Economie;

– Management în turism;

– Managementul Resurselor Umane;

– Afaceri Internaționale;

– Drept;

– Marketing și design vestimentar;

– Management în muzică și sport

Scopul vizitei de lucru a fost analiza programelor similare cu cele ale specializărilor Management și Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, care fac obiectul proiectului INOVMAN.

Analiza curriculară a fost realizată din trei perspective: a) concepția curriculară, b) proiectarea curriculară și c) implementarea curriculară. În cadrul vizitei de lucru au fost analizate următoarele:

 1. Aspecte generale ale programului de studiu
 2. Analiza planului de învățământ
 3. Analiza fișei disciplinei
 4. Practica de specialitate
 5. Program de tutoriat pentru studenți
 6. Inserția activităților nonformale
 7. Valorificarea experienței practice a studenților
 8. Modalităţi de selecţie a studenţilor şi de finalizare a studiilor
 9. Observarea unor activități didactice (prelegeri, cursuri practice și activități nonformale)
 10. Evaluarea cadrelor didactice
 11. Evaluarea programului de formare
 12. Marketingul programului de formare
 13. Oportunități de colaborare pe termen mediu și lung

Analiza fiecărei problematici, prezentată sintetic mai sus a fost realizată în detaliu, urmărindu-se respectarea tuturor indicațiilor și a recomandările din cadrul metodologiei „Metodologie pentru analiza programelor similare în cadrul vizitelor internaționale” , elaborată în acest scop.

În urma vizitei de lucru membrii echipei au realizat un raport detaliat în care au prezentate informații cu privire la fiecare element supus analizei.

Rapoartele realizate au fost prezentate în cadrul ședințelor de proiect iar recomandări de implementare ale unor bune practici din cadrul Universității Metropolitan din Londra urmează să fie prezentate în cadrul workshop-ului 2 ce se va desfășura în data de 26.11.2014 și apoi implementate în cadrul celor două specializări supuse inovării: Management și Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor Timișoara.

Timișoara, 12.11.2014

 

Trackback from your site.